Share

Học viên cầu lông tham gia thi đấu 2013

Hình ảnh học viên học cầu lông tham gia thi đấu

Nhằm tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
– Kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam 2-9
– Thực hiện cam kết tổ chức giải đấu và giao lưu cho học viên của Hoccaulong.edu.vn
– Nhằm tạo sân Giao lưu – Hoàn thiện kỹ thuật – Nâng cao kinh nghiệm cho các bạn đang tập cầu lông với dịch vụ huấn luyện cầu lông của Hoccaulong.edu.vn và diễn đàn cầu lông vnbadminton.com
– Phát động phong trào tập luyện thể thao nói chung và môn cầu lông nói riêng đến với mọi người.
Dịch Vụ Huấn Luyện Cầu Lông Hoccaulong.edu.vn tổ chức giải đấu mở rộng lần thứ I qui tụ 100 học viên của 6 HLV kinh nghiệm trên địa bàn TPHCM.

Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn

[★]Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn
[★]

Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn

[★]
Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn

Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn

[★]

Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn

[★]

Hình ảnh học cầu lông tại Hoccaulong.edu.vn

==> Học viên cầu lông tham gia thi đấu 2013 (Xem tiếp)

RSSFacebook

Học cầu lông chuyên nghiệp dành cho mọi lứa tuổi ở TP Hồ Chí Minh

Leave a Comment